Twój indywidualny test słuchu

     Możecie Państwo skontrolować swój słuch w ciągu 5 minut. Odpowiadając na pytania, prosimy      zaznaczyć jedną z podanych odpowiedzi.
     Każda odpowiedź posiada określoną liczbę punktów, które należy zsumować.


PYTANIE TAK NIE CZASAMI
Czy słyszy Pani/Pan tykanie tradycyjnego zegara?
Czy słyszy Pani/Pan codziennie budzik?
Czy ma Pani/Pan problemy przy rozmowie telefonicznej?
Czy ma Pani/Pan wrażenie, że słyszy Pani/Pan lepiej przy ładnej pogodzie niż przy brzydkiej?
Czy Pani/Pana znajomi uważają, że słucha Pani/Pan telewizora bądź radia zbyt glośno?
Czy słyszy Pani/Pan śpiew ptaków?
Czy zdarzyło się, że usłyszał(a) Pani/Pan w ostatniej chwili nadjeżdżający samochód?
Czy ma Pani/Pan problem ze zrozumieniem mowy w grupie?
Czy ma Pani/Pan problem ze słyszeniem w teatrze lub zrozumieniem mowy podczas wykładów?
Czy słyszy Pani/Pan szept z odległości ok. 2 m?
Czy podczas koncertu słyszy Pani/Pan flet i skrzypce tak samo dobrze jak inne instrumenty?
Czy słyszy Pani/Pan dzwonek do drzwi?
Czy ma Pani/Pan wrażenie, że większość ludzi mówi niewyraźnie?

Rozwiązanie testu:
0 Gratulujemy! Macie Państwo bardzo dobry słuch!
1 - 6 punktów Możecie Państwo być zadowoleni ze swojego słuchu. Jednocześnie zapraszamy na, kontrolne badania sułchu do najbliższego oddziału firmy Tragus-Med.
7 - 17 punktów Państwa słuch jest pogorszony. W niektórych sytuacjach może to być dla Państwa uciazliwe. Powinniście Państwo zwrócić się po poradą do lekarza laryngologa, a następnie udać się do oddziału w Sieradzu lub Zduńskiej Woli.
18 - 36 punktów Macie Państwo umiarkowany niedosłuch. Rozwiązaniem Państwa problemów będzie aparat słuchowy indywidualnie dopasowany w firmie Tragus-Med.
powyżej 36 punktów Niezbędna jest pomoc protetyka słuchu firmy Tragus-Med. Państwa problemy ze słuchem w znacznym stopniu utrudniają lub uniemożliwiają komunikowanie się z otoczeniem, czerpanie przyjemności ze słuchania muzyki czy śpiewu ptaków. Tylko aparat słuchowy może przywrócić Państwu radość życia.