Czy nie noszenie aparatów, gdy jest takie wskazanie, może spowodować, że ogłuchnę?

Brak aparatów słuchowych, pomimo wskazania do protezowania, nie prowadzi bezpośrednio do głuchoty, natomiast może przyczynić się do tego, że słuch i rozumienie mowy będzie pogarszać się szybciej, niż następowałoby to z aparatami słuchowymi. Aparat słuchowy spełnia funkcję rehabilitacyjną, czyli nie tylko w części lub całości rekompensuje pogorszone słyszenie i rozumienie mowy (tak jak w przypadku wady wzroku i okularów), ale również może przyczynić się do spowolnienia procesu pogłębiania się niedosłuchu i rozumienia mowy, dzięki „pobudzaniu” ucha do pracy.
Czy aparat słuchowy może spowodować pogorszenie słyszenia?
Aparat słuchowy prawidłowo dobrany oraz dopasowany do danego ubytku słuchu, oczekiwań osoby niedosłyszącej i środowisk akustycznych, w których ta osoba przebywa, nie może uszkodzić słuchu, czy spowodować pogorszenia słyszenia. Natomiast niewłaściwy aparat słuchowy, czyli źle dobrany i dopasowany, np. o zbyt silnym wzmocnieniu, źle ustawiony, może spowodować bóle głowy, złe samopoczucie, a nawet pogorszenie słyszenia. Słuch stale narażony na hałas, spowodowany zbyt dużym wzmocnieniem aparatu, może doprowadzić w długim okresie czasu do pogorszenia słyszenia.

<<< Wstecz