Aparat nie działa lub działa nieprawidłowo

Jeśli aparat aparat po założeniu na ucho nie działa, lub działa nieprawidłowo (dźwięki dochodzące do ucha są zniekształcone) wykonajmy następujące czynności:

  1. włącz i wyłącz aparat
  2. jeśli na aparacie jest przełącznik M-T ustaw go na M
  3. jeśli w aparacie jest regulator (potencjometr) głośności przekręć go tak aby maksymalnie zwiększyć głośność(jeśli sa oznaczenia cyfrowe powinna być ustawiona maksymalna wartość)
  4. otwórz kieszeń na baterię w aparacie sprawdź czy bateria jest prawidłowo włożona (plus na baterii zgadza się z analogicznym oznaczeniem na kieszeni). Dokładnie zamknij ją.
  5. włóż nowa baterię
  6. sprawdź czy koniec wkładki usznej (ten, który znajduje się w uchu) nie jest zatkany przez woskowinę - jeśli tak oczyść go,sprawdź czy w przewodzie dźwiękowym nie znajduje się woda - jeśli tak oczyść go

<<< Wstecz